دکتر سید نوید نقشبندی

مدیر گروه مطالعات تاریخ و فرهنگ


سمت مدیر گروه مطالعات تاریخ و فرهنگ
آدرس ایمیل naghshbandinavid@gmail.com
شماره تماس 08733624007

 

اهداف پژوهشی گروه

  • مطالعه و پژوهش در حوزه تاریخ کرد و کردستان با تاکید بر تاریخ فرهنگی، تاریخ شفاهی، تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی، تاریخ اقتصادی، تاریخ دین، تاریخ  هنر و...
  • جغرافیای کرد و کردستان
  • مناسبات بین فرهنگی کرد و سایر ملل
  • زن و تاریخ و فرهنگ کردستان
  • مردم شناسی و فرهنگ عامه