بهروز چمن آرا در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه کردستان, اظهار کرد: پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان یکی از مهمترین مراکز مطالعات کردی است که نقش مهمی در توسعه کردستان و حتی استان های همجوار ایفا کرده است.

وی با اشاره به اینکه این پژوهشکده در حال حاضر با سه گروه پژوهشی در حال فعالیت است, افزود: گروه پژوهشی ادبیات و زبان شناسی یکی از این گروه هاست که در حوزه های مختلف زبان و ادبیات, فولکلور و زبان شناسی مشغول مطالعه و تحقیق است و تاکنون آثار ارزشمندی در این حوزه به چاپ رسیده و تعدادی هم در دست چاپ است.

رییس پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان گروه پژوهشی تاریخ و فرهنگ کردستان را از دیگر گروه های پژوهشی این پژوهشکده نام برد که پروژه های خوب و ارزشمندی انجام داده و به چاپ رسانده و تعدادی هم در دست چاپ است.

وی همچنین به فعالیت های گروه پژوهشی مطالعات راهبردی و توسعه اشاره کرد و گفت: پژوهشکده با فعالیت این گروه نقش خود را به عنوان یک مرکز تولید فکر و ایده ارائە کردە و ایده های خوبی را تقدیم استان کردە است.

چمن آرا به پروژه ها و دیگر فعالیت های پژوهشکده اشاره کرد و ادامه داد: جمع آوری فولکلور کردستان یکی از پروژه هایی است که در چند فاز در حال انجام است و در پایان متون فولکلور و میراث به جا مانده پیشینیان در آرشیو پژوهشکده موجود خواهد بود و در اختیار پژوهشگران و عموم مردم قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه کتاب های بااهمیتی در پژوهشکده چاپ شده است, خاطرنشان کرد: امروز یکی از معتبرترین ژورنال های حوزه ادبیات کردی در پژوهشکده چاپ میشود و امیدواریم در اینده نزدیک به مجله علمی پژوهشی ارتقا پیدا کند.

رییس پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان یادآور شد: کتابخانه تخصصی مطالعات کردی نیز در پژوهشکده داریم که با این کتابخانه سعی میکنیم هم منابع فیزیکی و هم منابع الکترونیکی این کتابخانه در اختیار پژوهشگران قرار گیرد و تا حد امکان امکانات و تجهیزات را برای پژوهشگران تجهیز و مهیا کنیم.

Comments

Enter Your Comment